четвъртък, 29 януари 2015 г.

Инициатива: мое открито обръщение до директорите на някои от най-добрите училища в ПловдивРешавам тази сутрин да направя нещичко и то в посока на по-сериозно проучване (намиране на емпирически материал) относно ситуацията в образователната сфера; по тази причина решавам да си устроя един експеримент, който, да се надяваме, много ще ми помогне щото допълнително да проверя основателността на някои свои преценки за тежкото състояние, в което тази жизненоважна за общността ни сфера се намира. Искам да събера аргументи от "фактическо естество", които, както е известно, у нас имат приоритет пред всякакви теоретични или умозрителни твърдения. Ето какво ще направя:

Ще напиша едно писмо, което ще изпратя на ръководителите на няколко пловдивски училища. В писмото ще поставя един интересен проблем. И ще следя изобщо дали и как въпросните директори на образователно-възпитателни учреждения ще реагират. И после ще обобщя и изтълкувам получените данни. Речено-сторено, ето въпросното писмо, което веднага ще изпратя:

До директорите на СОУ "Любен Каравелов", ул. "Бранислав Велешки" №2, soulkaravelovpd@abv.bg; ГХП "Св. Св. Кирил и Методий", "Хан Кубрат" №15, ghp_plovdiv@abv.bg; СОУ "Св.Паисий Хилендарски", ул. "Родопи" №48, sou_paisii@abv.bg; СОУ "Св. Кл. Охридски", бул. "Васил Априлов" №5, sou.sv.kl.ohridski@abv.bg; СОУ "Свети Патриарх Евтимий", ул. "Иван Вазов" №19, patriarcha@abv.bg; СОУ "Цар Симеон Велики", ул. "Лука Касъров" № 13, csv_school_pd@abv.bg; ПГЕЕ, ул. "Пещерско шосе" № 26, pgee_plovdiv@abv.bg; pgee.plovdiv@gmail.com; ОМГ "АКАД. К. ПОПОВ", ул. "Чемшир" № 11, omg_plovdiv@abv.bg; СОУ "П. Кр. Яворов", бул. "България" №136, sou_yavorov@abv.bg; ЕГ "Пловдив", бул. "България" №123, ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg; ЕГ "Иван Вазов", бул. "България" 121, egiv_pld@abv.bg; СОУ "Константин Величков", Ул. "Бугариево" № 6, sou_k_velichkov@abv.bg; СОУ "Св. Седмочисленици", ж.к. "Тракия", ул. "Съединение", sou_sveti7@abv.bg

ОТКРИТО ПИСМО

от Ангел Ив. Грънчаров, философ, писател, главен редактор на списание HUMANUS

Уважаеми господин (госпожо) Директор,

Имам честта да Ви съобщя, че през 2014 г. група радетели и дейци на каузата за едно ново и съвременно образование създадохме списание HUMANUS, чиято идея е то да бъде именно списание за съвременно образование, също така и за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек. Издадохме вече два броя, подготвяме в момента трети, който предстои да излезе от печат през първата половина на февруари. Списанието има и онлай-издание където можете да разгледате вече излезлите броеве. Смятаме като начало списанието да бъде двумесечно, да излиза с периодичност веднъж на два месеца. Списанието е регистрирано по надлежния ред и има следните идентификационни номера: ISSN 2367-6027 (Print) и ISSN 2367-6078 (Online). Редакцията на списанието се намира в Пловдив, а пък хартиеният му вариант се отпечатва в София.

Редакционният екип възнамеряваме да работим в посока на това щото постепенно списанието да стане предимно младежко, сиреч по-голямата част от текстовете да бъдат писани от млади хора, от ученици от училищата и от студенти, т.е. списанието да стане постепенно трибуна за най-свободната творческа изява на младите. И до този момент открихме, че тази идея се възприема много добре от ония млади хора, с които вече сме влезли в контакт; публикували сме вече интересни текстове, написани от ученици (тия неща можете да ги видите и в онлайн-изданието). В тази връзка Ви пишем и си позволяваме да апелираме за следното.

Ще бъде прекрасно ако Вие, уважаема (уважаеми) госпожо (господин) Директор, имате добрината да запознаете по избран от Вас и подходящ начин учениците от ръководеното от Вас училище за съществуването на нашето списание - и да ги уведомите, че ония сред тях, които искат да се изявят в полето на писането (или по друг начин, примерно, фотографията или каквото друго е възможно да се изобрети) биха могли да се възползват от трибуната на списанието. Няма никакви ограничения на теми и проблеми, всичко онова, което вълнува младите, би могло да стане предмет на тяхното творческо вдъхновение, няма ограничения на стилове, на подходи и пр., сиреч, в списанието те имат възможността да се изявяват по напълно свободен начин. Могат да пишат по вълнуващи ги теми от всекидневието, по проблеми на изкуството, психологията, философията, религията, политиката, гражданското образование и възпитание, спорта, техниката, отделните науки, които ги интересуват и в които са напреднали, в сферата на модерните технологии, културата, изобщо всичко значимо, което искат да споделят с други млади хора, може да бъде претворено по подходящ начин, било под формата на есе, на диалог, репортаж, рисунка, снимки, дори видео (може да бъде поместено в сайта на списанието), на трактат или както искат - или както намерят за добре. Вярваме, че ако списание HUMANUS бъде представено по подобаващия начин пред Вашите ученици, те ще бъдат впечатлени от такава една възможност за творческа изява и непременно ще се възползват, а това означава, че ще станат автори и фенове на списанието. Държим да ви уведомим, че ние, създателите на списанието, нямаме никакви комерсиални или користни цели около него, не целим печалба, напротив, разпространяваме го напълно безвъзмездно по училищни библиотеки, разбира се, доколкото ни стигат за това силите (издаваме го със скромните си лични средства), другояче казано, работим за вдъхновилата ни идея изцяло рro bono.

Затова си позволихме да се обърнем чрез Вас, уважаема (уважаеми) госпожо (господин) Директор и към учениците от ръководеното от Вас училище. Ще се радваме да установим добри партньорски отношения на едно безкористно сътрудничество за доброто - за свободната творческа изява - на младите хора. Разбира се - на този момент искаме да обърнем специално внимание - че в списанието със свои авторски текстове или по друг начин могат да се изявяват и новаторски мислещите учители от различните училища, в това число и Вашето. Списанието с удоволствие ще даде трибуна и на авангардно мислещите образователни мениджъри от различните нива. Ще се радваме да има съпричастност към нашата кауза и идея и от тяхна страна, дваж повече ще се радваме, ако се породи и практическо сътрудничество, именно в полето на действието, на реалното сътрудничество и на добрите непосредствени взаимно изгодни отношения.

Толкова, простете за това, че се наложи да ангажираме вниманието Ви, но вярваме, че Вие разбирате полезността на предложенията ни; те са в интерес именно на младите, за доброто на които ние, техните възпитатели, сме готови на всякакви неудобства и жертви. Ще сме Ви безкрайно признателни ако ни уведомите за Вашето лично възприятие на нашата инициатива за сътрудничество, за партниране, за това какво Вие мислите, с интерес ще прочетем Вашите забележки и предложения, ще ни е много приятно да ни съобщите как Вашите ученици са реагирали, дали са откликнали, изобщо интересува ни всичко - тъй като за нас обратната информация от Ваша страна ще бъде безкрайно ценна и поучителна. Всички материали за нас (есета на ученици, текстове, написани от учители и пр.) можете да ни ги изпращате на имейла на главния редактор, сиреч, на моя милост; този имейл можете съвсем свободно да го разпространите и сред учениците, та те да имат възможността пряко да се обръщат към нас. Ще Ви бъдем много благодарни ако съдействате за установяване на едни добри и творчески съдържателни партньорски отношения!

Разбира се, при желание и покана от Ваша страна съм готов лично да дойда във Вашето училище и сам да разговарям с учениците, да представя списанието пред тях, да обсъдим на място възможностите за сътрудничество, на мен ще ми много приятно и под такава форма списанието да бъде представено пред учениците от Вашето училище!

Всичко добро, желая Ви успехи и значими постижения на Вашето тъй благородно поприще!

С уважение: (подпис)

30 януари 2015 г.
Пловдив

ЗАБЕЛЕЖКА: Няма как, сядам да изпращам писмото до всяко училище поотделно, на всеки директор лично и т.н. Разбира се, ще пратя копие на писмото си и до г-жа Иванка Киркова, началник на РИО, за да бъде информирана и тя за предприетото, сега се сещам, че не пречи да изпратя копие и до Пресцентъра на МОН, интересно ми е дали те ще реагират някак, примерно дали поне ще отразят инициативата ни (имат големи възможности в това отношение, ако поискат, това мое писмо мигновено ще стигне до всяко българско училище, да, ама дали ще искат да го сторят, ето това е интересно да се разбере!). Но на мен не ми пречи да опитвам. И след това с интерес ще чакам да видя какви реакции ще има. И дали изобщо ще има някакви реакции. Да видим. Нищо не пречи да опитаме и така. Желая ви хубав ден!

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

Публикуване на коментар