събота, 9 юли 2022 г.

Защо ще участвам в обявения конкурс за директор на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ Ленин"?


В разговор някои хора и най-вече с Георги Пашев (виж коментарите към публикацията от вчера с многозначителното заглавие Денят на правдата голяма дойде: репресиралата ме мутро-гербовашка директорка на ПГЕЕ "ТЕТ Ленин" Стоянка Анастасова е уволнена!) осъзнах, че трябва да участвам в обявения конкурс за директор на училището, от което бях опраскан, уволнен и изхвърлен по недопустимо грозен начин от мутро-гербовашките калинки преди няколко години - имам предвид пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ Ленин"; ето вкратце мотивировката ми за това мое решение, обнародвам го та по възможност за да не се спекулира прокалено и то именно по очаквания тъй пошъл начин: (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)