четвъртък, 6 април 2017 г.

Ключът за промяната към по-добро е в нас самите!„Единственият начин да успееш е да действаш!“ 

Или защо силистренски ученици създадоха свой клуб в своето училище? 

Може ли да има в България истинска промяна в образователната система и в училището, която обаче да не инициирана от горе-надолу - от министерства, чиновници и административни ръководители, а от от долу-нагоре - от самите ученици? Може би отговорът на този въпрос дават група ученици от силистренската природо-математическа гимназия ”Свети Климент Охридски”. Осъзнали, че ключът за промяната към по-добро се крие в тях самите – в тяхната активност и гражданска позиция – те по своя инициатива през тази учебна година създават в училището си ученически клуб като форма на ученическо самоуправление – със свой устав, с органи на управление и го наричат „Епсилон”. За идеята и за създаването на клуба, за принципите на организация и за дейностите които ще развива, разказва председателят му – ученикът от 10-ти клас Толга Абедин: 

Каква беше идеята за създаването на такъв клуб? 

Идеята за създаване на клуба дойде от желанието на членовете ни да бъдат полезни за обществото и да развиват дейност в полза на другите. Създадохме „Епсилон” с цел да разнообразим и подобрим живота в училище.

   

А защо точно в училище?

Ами ние прекарваме там повече от 6-7 часа на ден и създадохме „Епсилон” с цел да разнообразим и подобрим живота в училище. Училището е като наш втори дом. Всеки иска неговият дом да е най-добрия или най-красивия. Ние искаме да поддържаме това първенство, защото смятаме че учим в най-елитната гимназия в цялата област. „Епсилон” първоначално беше създаден като неформална ученическа група, а по-късно стана неформален ученически клуб, след като се включихме в националната мрежа TimeHeroes. Имахме голям избор от статути за „Епсилон”, но единодушно решихме да сме неформална група, а впоследствие клуб - защото ще е по-добре за нас; понеже все пак сме току-що прохождаща организация и неформалната среда ни предоставя чудесни възможности да реализираме идеите си.


Какво ще промени в училище и какво ново ще внесе в него клубът? 

Чрез нашия клуб ние бихме искали само да поддържаме високото ниво на нашето училище и разбира се да го вдигнем още по-високо. Ние имаме едничката цел да работим в полза на ПМГ и неговите ученици. Какво бихме искали да добавим в училище? Не можеш да промениш нещо, което ти харесва, но бихме искали да въведем в училище ежегодни традиции, като например танцови вечери. Какви идеи имате и към какви дейности сте се насочили? Дейностите ни са разнообразни. Все още нямаме специална област, в която да се насочим, но едно е ясно – работим в полза на учениците на ПМГ ”Свети Климент Охридски” и ще направим всичко нужно за тяхното добруване. Ние винаги сме насреща да помогнем с всичко, което можем. Досега наши членове се включиха активно в някои инициативи в училище, като Денят за борба с тормоза в училище (Денят на розовата фланелка), както и в някои информиращи събития. Организирането на образователни събития и повишаването на информираността е една от посоките на нашето развитие и планираме дейности в това отношение за съученици си. Също така, една от областите в които се насочихме - и с това вече излизаме извън пределите на училището - е доброволчеството. За целта се свързахме със TimeHeroes. Това е национална мрежа на неформални доброволчески клубове.

 

Как реагираха съучениците на идеята за клуба? 

Реакцията, разбира се, беше положителна. Всички, които чуха за нас се интересуваха и разпитваха за нас: какви са целите ни, защо сме създали клуба, могат ли да се включат и др. Първоначално клубът се сформира чрез приятелски връзки и в него бяха поканени хора с креативно мислене и идеи. Абсолютно всички поканени се отзоваха и заедно създадохме клуба. 

Какви изисквания има към членовете и кой може да стане член? 

Всеки може да стане член на „Епсилон” - стига да има свободно време и да е сериозен спрямо задачите си, които ще изпълнява. Имаме си устав, чрез който приемаме нови членове. Постъпването на нов член се гласува от старите членове, като първо новият член се представя. Представя и мотивите си - защо иска да влезе в Епсилон и ако повече от ½ гласуват „За” той става член на клуба. Но тук трябва да допълня, че сега сме в процес на промяна на устава и кандидатстването малко ще се промени. Например досега само ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас можеха да членуват, но сега чрез менторство от наша страна могат да постъпят и по-малки.

Как реагира училищното ръководство на самоинициативата ви, подкрепи ли я?

Абсолютно да. Без подкрепа от страна на ръководството клубът нямаше да е такъв, какъвто е сега. Наш ментор е нашият педагогически съветник, който ни помага - координира и подкрепя всяка дейност, с която се наемем да работим. Също така ни беше предоставен кабинет, което е в голяма наша полза, защото можем да си инвентаризираме всичката документация и материалната ни база. Също така там работим по дейностите си и през междучасията, а това е невъзможно в класните стаи. 

Името Епсилон какво символизира? 

Епсилон е гръцка буква и за нас тя означава много. Ние виждаме в тази буква два кръга, които нежно и хармонично се докосват. Ако се обединят, могат да създадат символа за безкрайност. А и може би тук имаше леко влияние на председателя на „Епсилон”, защото той обожава физиката, а „Епсилон” има връзка с нея. :D 

Има ли девиз клуба? 

„Единственият начин да успееш, е да действаш!“ това е нашият девиз, който е вписан в устава ни като член 1 точка 1 (1. 1)


Как се организира работата в клуба? 

Както вече споменах, ние си имаме устав по който се водим. Събираме се всяка седмица във вторник, а понякога и повече от един път. Водим се по дневен ред, предварително изготвен от секретаря на клуба. В този дневен ред всички членове внасят идеи и предложения. Заместник-председателят ни отговаря за известяването на всички за събранието или ако няма да имаме, за това че няма да имаме. Председателят води заседанието, а в края всички се подписват в протокола. Когато работим по дадена дейност най-често си създаваме работна група, която отговаря за дейността, но разбира се тя се води по решенията на всички. Работната група се събира толкова пъти колкото е нужно. Председателят следи работата на работната група, а ако са повече координира работата им. 

Какви дейности ви предстоят сега? 

Имаме много идеи. Сега пред себе си сме поели инициативата да посетим старческия дом на Силистра, за да донесем ястие и на възрастните хора. Също и за деня на земята, да заведем 5-ти клас в НАО „Галилео Галилей” (обсерваторията в града) - за да се запознаят с прекрасната наука астрономия и специално с нашата планета Земя. Също така уредихме среща с регионалната библиотека „Партений Павлович” - за да обсъдим бъдещи съвместни дейности. 

Ето и членовете на клуб „Епсилон” от ПМГ”Св.Кл.Охридски”: 

1. Толга Али Абедин – Председател 
2. Диана Кьосева Снежанова - зам.-председател 
3. Петър Пламенов Петров – зам.-председател 
4. Кристина Атанасова Атанасова - Секретар 
5. Иван Иванов – Отговорник по спазването на законите и правилниците 
6. Владислав Александров Костов - дизайнер 
7. Гюрел Гюнер Февзи - консултант 
8. Димитър Атанасов - дизайнер 

Интервюто взе: Димитър Пецов

Няма коментари:

Публикуване на коментар