неделя, 7 март 2021 г.

Съзнавате ли, че без мандатност на директорите няма как да има РЕАЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ на отношенията в училищните общности?

 

Antonina Georgieva Kenova
 сподели връзка.

Администратор
 28 февруари 2020 г. 

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар