петък, 14 май 2021 г.

Как мислите, дали пък не е пророчески моят сън?

 

Сънувам интересен сън.

Учител съм в пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ Ленин". В началото на учебната година е. Аз имам час с 9 Ж клас, вземам дневника и търся в учителската стая информация в кой кабинет се намира този клас. Никъде не откривам такава. Питам колегите. Свиват рамене, казват че не знаят. Чудна работа, те уверено вървят за кабинетите, където ще имат часове - как ли са разбрали това, откъде са го научили? Чудя се какво да правя, а времето върви: забавя ли се, може да ме накажат, пък и класът може може да си тръгне, да "избяга"! Една учителка, моя приятелка, се забави, изчака другите да се махнат от учителската стая, когато това стана, ме хвана за ръкава и ми каза: (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

Няма коментари:

Публикуване на коментар