понеделник, 8 февруари 2016 г.

"Академията за постижения" подготвя младите за живота и реалността


АЛТЕРНАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ: ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА СУПЕР ПОСТИЖЕНИЯ

Анастас Гогов е млад човек от София, който повече от 15 години е работил на различни ръководни позиции в международни организации в чужбина и България, като през последните 7 години се фокусира специално върху развитието на човешкия потенциал, лидерството и изграждането на капацитет в организациите чрез използването на иновативни обучителни методи и коучинг. От миналата година насам обаче Анастас насочва своите коучинг умения към развиването на способностите и личностния потенциал на деца и тийнейджъри в България, като стартира инициативата „Детска академия за супер постижения - Hiachievers” - осемдневно събитие, което се провежда през лятната ваканция и събира младежи от цялата страна. На това събитие могат също да се видят в ролята на гости и лектори известни и успели хора, като гимнастикът Йордан Йовчев, софтуерния инженер Светлин Наков и др., които със своя пример вдъхновяват младите за успехи. Символът на академията - ракета в полет – нагледно представя идеята за високите постижения, а девизът „Стани ракета!” е словесният и израз.

Каква е идеята на академията според Анастас?

Нашата идея – моята и на няколко съмишленици – беше да помогнем на децата да развият конкретни умения, способности и компетенции за живота. Тъй като видяхме, че в училищата има един такъв проблем: там се натрупва информация - дава се информация на децата, някаква форма уж на знание, но това не ги подготвя за живота и реалността след това.

Какъв е възрастовия диапазон на младежите?

Работим с тийнейджъри от 12 до 19 години. Ние не ги ограничаваме в групи по възраст, тъй като вярваме че както малките деца могат да вземат от ролевите модели на поведение на по-големите и да се опитат да им подражават, така и в работата с по-малките деца големите изграждат отговорност и възпитават в себе си други качества и умения, които да използват после. Форматът на академията позволява да се обучават до 60 деца едновременно, но смятаме че оптимума е от 20 до 30 деца - от гледна точка на това, че упражненията изискват и индивидуално внимание към децата. Към момента през академията са преминали обучение деца от цяла България.


Какви са средствата и методите за обучение?

Методите са изцяло интерактивни. Целият формат на академията е изграден на „учене чрез преживяване”. Всичко това, което се случва е коренно различно от учебния процес в училище. Това може да бъде характеризирано като „групов психодинамичен тренинг”, ако трябва да използвам професионално понятие.

Процесът най-просто представлява това: дава се една кратка теоретична обосновка на материята, след което децата се вкарват в различни преживявания – различни упражнения, в които те трябва дали индивидуално, дали в малки групи, да минат през определени процеси, да генерират определени резултати. След което правим обсъждания за техните осъзнавания, за преживяното от тях – за наученото от този процес.

Самата академия продължава седем дни, като на осмия всичко това което те са развили като способности, ценности и осмисляния те го реализират под формата на една мисия – всичко придобито те да го упражнят и генерират един резултат от полза за тях и обществото.


Кой според теб е най-важния проблем на младите хора в България?

Бих казал образователната система. От това, което съм виждал в академията мога да коментирам, че много голям проблем е отношението на учителите от редовните държавни училища към децата. Имал съм много случаи, в които деца по време или след академията, са идвали при мен и през сълзи са споделяли какво отношение са получавали от техните учители. Мога да дам последен пример от тази година: един тийнейджър на 18 години, завършващ гимназията, получава коментар от учителката „… Ти колкото и да се напъваш ще си останеш цървул! И да излезеш от училището нямаш никакъв шанс в живота! Така че не ми се прави тука да ми бъдеш бележкар!…” И това го цитирам дословно. Случило се е във Варна. Ако това е отношението, което получават децата от техните учители, ако това е подкрепата, насърчаването което те получават за бъдещият им път в живота, ние имаме голям проблем.

Какво мислиш е решението на проблема?

Първо засилване на неформалното образование, от една страна, тъй като смятам че то по някакъв начин ще регулира средата. Тоест хората, които се занимават с неформално образование и въобще с алтернативни образователни методи, ако се конкурират пряко с държавните образователни институции, тези методи и организации които дават резултати, биха били предпочитани в дългосрочен план от учениците и техните родители.

Другото, което е според мен, е че трябва да се смени едно поколение. Това е вече поколение учители, които са на доизживяване в България. Техните образователни методи и манталитет не отговарят на средата, на действителността, не отговарят на нуждите, които децата имат по отношение на тяхната подкрепа, на тяхното възпитание. Защото семейството е много важно, но все пак да не забравяме, че децата прекарват близо 2/3 от времето си в учебната среда и 1/3 от времето си в семейството. И учебната среда – учителите и съучениците – е това, което формира до голяма степен тяхното самосъзнание, начин на мислене и вяра в бъдещето.


В Академията върху какви ценности акцентирате и какво възпитавате у децата?

На първо място бих казал, че възпитаваме позитивното отношение към хората. Основата на нашата академия е изградена върху първия ден и ние прекарваме всички участници през една симулация, която има за цел да им помогне да осмислят че в живота, ако човек иска да успява, той може да го прави само ако помага на другите. Няма как в живота ти да играеш своята игра по такъв начин, че другите да страдат, а ти да се чувстваш добре. В един момент едно такова натрупване в средата би резултирало в агресия от останалите участници в нея спрямо теб. Ако ти имаш всичките блага, а другите нямат нищо. И това е първото нещо, на което учим всичките деца – да бъдат приемащи, да бъдат позитивни, да бъдат подкрепящи към приятелите, родителите си, близките, съучениците, така че те заедно, като една общност, да се чувстват добре и да се развиват напред.

Повече за академията на: https://www.facebook.com/HiAchievers/ и http://hiachievers.com/

Димитър Пецов

Няма коментари:

Публикуване на коментар